Seniorklubben

Alle damer og herrer, der henholdsvis er 50 og 55 år eller mere, er velkommen til at være med. Dispensation for alder kan gives. Dog kan man ikke deltage i præmieuddelingen. Nybegyndere er meget velkomne.

Spilledage.

Vi spiller hver onsdag i perioden 1. april til 30. september.

Starttidspunkt.

Betaling skal ske senest kl. 08:30. Klubben printer scorekort. Startliste laves vha. golfbox aftenen før. Vi går, afhængig af antal deltagere, ud på flere huller kl. 08:50. Er du ikke på startlisten bliver du sat på en evt. 3-bold eller skal starte på hul 17 el. 18. Resultater indberettes som tællende score.

Præmier.

Der betales 20 kr. hver gang. Pengene går til præmier.
Vi spiller 3 rækker, som regel stableford. A-rækken handicap 0 – 20,0. B-rækken handicap 20,1 – 28,0. C-rækken handicap 28,1 – 72,0.
Bestyrelsen har ret til at ændre ved inddelingen, hvis rækkerne ikke bliver med næsten lige mange deltagere.

Vi spiller nærmest flaget på 1 hul for hver række. Alle huller i et slag, men altså ikke samme hul for alle spillere.

Udflugt.

Udflugten er den 8. august 2018. Hvorhen vides ikke endnu. Sæt kryds i kaldenern.

Kontingent.

For at blive medlem af seniorklubben betales 100 kr. for hele sæsonen. Man kan deltage som gæst højest 2 gange pr sæson. Gæster betaler 30 kr. pr. gang.

Se folder med kalender etc. nederst på siden.

Bestyrelsen 2018

Billede mangler Jørgen Laursen
Billede mangler Keld Roed Andersen
Billede mangler Erland Nielsen
Billede mangler Ejler Bonde

Tilknyttet fil: