fbpx

Lokale regler

LOKALE REGLER

Banemarkeringer: Par 3 huller er målt til midtgreen

Afstandsmåling:

Afstandsmarkeringer i fairway er målt til forkant af green

Blå:                50 m.
Rød:             100 m.
Gul:              150 m.
Hvid:            200 m.

Hvide pæle:                                         Out of bounds
Røde markeringer:                             Strafområder
Blå markeringer:                                 Areal under reparation
Blå markeringer m/grøn top:           Område med spilleforbud

Fairwaymarkeringer er ikke flytbare forhindringer.
Alle veje og stier på banen er kunstigt overfladebelagt, derfor lempelse uden straf.
Ground under repair

Straf for overtrædelse af Lokal Regel – Hulspil: tab af hul – Slagspil: 2 strafslag

Handicapregulering er gældende

 • Uden for sæsonen (perioden 1. november til 30. april) kan klubben/komiteen indføre en Lokal Regel (Golfreglernes Tillæg i afs. A punkt 3b) om at spille med lejeforbedring og handicapregulere samtidigt uden, at det skal indberettes til DGU

Uddrag af ordensregler

 • Greenfee skal betales før spilstart
 • Bekræft din starttid på GOLFBOX før spilstart
 • Ret nedslagsmærker – medbring pitchfork
 • Tørv skal lægges på plads og trædes til
 • Vis hensyn til nybeplantning
 • Råb højlydt FORE ved farlige bolde
 • Ved langsomt spil – luk igennem
 • Banepersonale har ubetinget fortrinsret
 • Affald og cigaretskodder lægges i banens skraldespande
 • Andre oplysninger: Hul 13: Brug klokken, når denne passeres
 • I tilfælde af tordenvejr er det  muligt at søge ly i pavillonen ved hul 5/16.

Tillæg til Lokale Regler:

På hul 2, 4, 12 og 15 er der mulighed for at benytte Dropzone ved green, hvis bolden er havnet i strafområdet. Dropzone er markeret med skilt og med 4 markeringer i græsset.