Lokale regler

Banemarkeringer: Par 3 huller er målt til midtgreen

Afstandsmåling

Hvis ikke andet fremgår af turneringsbetingelserne, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved brug af et instrument, der alene måler afstand.
Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler, der er beregnet til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans/hendes spil (f.eks.. hældning, vindhastighed, temperatur m.v.), er dette i strid med regel 14-3, og spilleren bliver diskvalificeret, uanset om spilleren i virkeligheden ikke anvender nogle af disse funktioner.
Afstandsmarkeringer i fairway er målt til forkant af green

Blå: 50 m.
Rød: 100 m.
Gul: 150 m.
Hvid: 200 m.

Hvide pæle: Out of bounds
Gule pæle: Vandhazard
Røde pæle: Parallel vandhazard
Blå pæle: Areal under reparation
Blå pæle m/sort top: Areal under reparation med spilleforbud

Regel 24-1: Sten i bunkers er flytbare forhindringer.
Regel 24-2b: Fairwaymarkeringer er ikke flytbare forhindringer.
Regel 24-2b: Alle veje og stier på banen er kunstigt overfladebelagt, derfor lempelse uden straf.
Regel 25: Ground under repair

Straf for overtrædelse af Lokal Regel – Hulspil: tab af hul – Slagspil: 2 straffeslag
Godkendt af DGU november 2003

Uddrag af ordensregler

  • Greenfee skal betales før spilstart
  • Bekræft din starttid på GOLFBOX før spilstart
  • Ret nedslagsmærker – medbring pitchfork
  • Tørv skal lægges på plads og trædes til
  • Vis hensyn til nybeplantning
  • Råb højlydt FORE ved farlige bolde
  • Ved langsom spil luk igennem
  • Banepersonale har ubetinget fortrinsret
  • Affald og cigaretskodder lægges i banens skraldespande
  • Andre oplysninger: Hul 13: Brug klokken, når denne passeres