fbpx

Lokale regler

LOKALE REGLER

Banemarkeringer: Par 3 huller er målt til midtgreen

Afstandsmåling:

Afstandsmarkeringer i fairway er målt til forkant af green

Blå:              50 m.
Rød:             100 m.
Gul:              150 m.
Hvid:            200 m.

Hvide pæle:                                           Out of bounds
Røde markeringer:                              Strafområder
Blå markeringer:                                  Areal under reparation
Blå markeringer m/grøn top:            Område med spilleforbud

Regel 24-2b:                    Fairwaymarkeringer er ikke flytbare forhindringer.
Regel 24-2b:                    Alle veje og stier på banen er kunstigt
overfladebelagt, derfor lempelse uden straf.
Regel 25:                          Ground under repair

Straf for overtrædelse af Lokal Regel – Hulspil: tab af hul – Slagspil: 2 strafslag

Midlertidig lokalregel

 • Når en spillers bold ligger i det generelle område, må bolden løftes, renses og genplaceres uden straf. Spilleren skal markere stedet, før bolden løftes (se Regel 14.1), og bolden skal genplaceres på dens oprindelige sted indenfor et scorekort og ikke nærmere hullet.

Hvis spilleren undlader at markere boldens position, før han løfter den, pådrager han sig ét strafslag.

Handicapregulering er gældende

 • Uden for sæsonen (perioden 1. november til 30. april) kan klubben/komiteen indføre en Lokal Regel (Golfreglernes Tillæg i afs. A punkt 3b) om at spille med lejeforbedring og handicapregulere samtidigt uden, at det skal indberettes til DGU.
 • Alle drænrender er områder med spilleforbrug. Lempelse uden straf ved at droppe bolden i lempelsesområdet (1 køllelængde) og ikke nærmere hullet.

Uddrag af ordensregler

 • Greenfee skal betales før spilstart
 • Bekræft din starttid på GOLFBOX før spilstart
 • Ret nedslagsmærker – medbring pitchfork
 • Tørv skal lægges på plads og trædes til
 • Vis hensyn til nybeplantning
 • Råb højlydt FORE ved farlige bolde
 • Ved langsomt spil – luk igennem
 • Banepersonale har ubetinget fortrinsret
 • Affald og cigaretskodder lægges i banens skraldespande
 • Andre oplysninger: Hul 13: Brug klokken, når denne passeres