CBA -handicapregulering

Vi har modtaget en del spørgsmål fra klubberne omkring handicap indberetningerne efter en turnering der har brugt CBA.

Noget kunne tyde på at implikationerne af CBA ikke er blevet forklaret grundigt nok til klubberne, administratorerne og spillerne specielt. Vi vil forsøge at forklare det på en måde så de fleste forhåbentlig kan forstå hvad der sker – og hvorfor nogle bliver reguleret mere eller mindre op end de plejer.

CBA betyder ”Computer Adjusted Bufferzone” og er vel blot et fancy ord for ”flydende bufferzone”. Før 2. juli var der altid faste bufferzoner, så lige gyldigt hvordan scores var, blev man altid reguleret ved scores over 36 point. Det er denne faste grænse der nu kan ændre sig i en turnering alt efter hvor gode eller dårlige scores er i en pågældende runde i turneringen. Hvis CBA er -1, bliver man allerede reguleret i handicap hvis man laver 36 point, hvor i gamle dage skulle man lave 37. Hvis CBA er + 1, skal man tilsvarende lave 38 point for at man bliver reguleret ned. Samtidig flytter den nedre bufferzone med op eller ned. Så spiller man i et handicap hvor bufferzonen normalt hedder 33-36 point og CBA er -1, så flytter hele bufferzonen ned til 32-35. Det samme sker med +1, bare modsat vej, så hedder bufferzonen 34-37.

I kan læse mere om CBA her og på EGAs PDF fil side 38

Med venlig hilsen
GolfBox A/S