Personale

Jette Thomsen

Sekretær

Conny S. Andersen

Sekretær

Vagn H. Kristensen

Chefgreenkeeper

Jacob Simon Lassen

Greenkeeperassistent

Frede Mikkelsen

Servicemedarbejder

Lise Kristoffersen

Servicemedarbejder

Billede mangler Jens Peter Tang Jørgensen

Greenkeeperassistent

Billede mangler